Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9093-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325023
Katalogové èíslo 506606
Název dokumentu Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části
Anglický název Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti 01.09.2021
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 9093-12018
ISO 9093-11994
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54164ČSN EN ISO 9093-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512392ČSN EN ISO 9093 2021
Anotace

ČSN EN ISO 9093-1 This part of IS0 9093 specifies requirements for metallic through-hull fittings, seacocks and hose fittings that specifically form part of water intake and discharge lines, and for wet exhaust outlets used in small craft of up to 24 m length of hull. Through-hull fittings for other purposes are not covered. This part of IS0 9093 applies to seacocks and through-hull fittings with cylindrical pipe threads in accordance with IS0 228-1, and with joints for conical pipe threads in accordance with IS0 7-1, with nominal diameters of l/4 in, 3/8 in, l/2 in, 3/4 in, 1 in, 1 l/4 in, 1 l/2 in, 2 in, 2 l/2 in, 3 in or 4 in. NOTE 1: The reasons for developing this part of IS0 9093 are that detail dimensions of components of water intake and discharge lines, and wet exhaust outlets passing through a craft hull differ considerably, thus limiting the interchangeability of these parts.