Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9093-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325023
Katalogové èíslo 506605
Název dokumentu Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové
Anglický název Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti 01.09.2021
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 9093-22018
ISO 9093-22002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68942ČSN EN ISO 9093-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512392ČSN EN ISO 9093 2021
Anotace

ČSN EN ISO 9093-2 This part of ISO 9093 specifies requirements for the manufacture and installation of non-metallic through-hull fittings and/or assemblies comprising through-hull fittings, seacocks, hose fittings and/or drain plugs and components attached thereto, used in small craft of up to 24 m length of hull. This part of ISO 9093 is not applicable to engine exhaust fittings and sail drive through-hull connections.