Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12405-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257865
Katalogové èíslo 506585
Název dokumentu Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
Anglický název Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
Datum vydání 01.04.2019
Datum ukonèení platnosti 01.05.2022
Datum úèinnosti 01.05.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12405-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88281ČSN EN 12405-1+A2 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513921ČSN EN 12405-1 2022
Anotace

ČSN EN 12405-1 This European Standard specifies the requirements and tests for the construction, performance, safety and conformity of gas-volume electronic conversion devices associated to gas meters, used to measure volumes of fuel gases of the 1st and 2nd families according to EN 437. This European Standard is intended for type testing, the detailed relevant provisions of which are given in Annex A. Only three kinds of conversion are treated in this European Standard: - conversion as a function of temperature only (called T conversion); - conversion as a function of the pressure and of the temperature with constant compression factor (called PT conversion); - conversion as a function of the pressure, the temperature and taking into account the compression factor (called PTZ conversion). This document is not relevant to temperature conversion integrated into gas meters which only indicate the converted volume. EN 12405-2 applies for energy conversion. Gas-volume conversion devices consist of a calculator and a temperature transducer or a calculator, a temperature transducer and a pressure transducer locally installed. For application of this European Standard, a conversion device may be, as a choice of the manufacturer, considered as a complete instrument (Type 1) or made of separate elements (Type 2), according to the definitions given in 3.1.18.1 and 3.1.18.2. In this last case, the provisions concerning pressure transducers, temperature sensors and temperature transducers are given in Annexes B, C and D respectively. Any conversion device can provide an error curve correction for a gas meter. NOTE: When rendering an account to an end user the readings from the conversion device can be used in conjunction with the readings from a gas meter conforming to EN 1359, EN 12480, or EN 12261, as appropriate, or to any other appropriate and relevant international or national standard for gas meters, without prejudice of national regulations.