Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 80601-2-71
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 506529
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-71: Particular requirements for the basic safety and essential performance of functional near-infrared spectroscopy (NIRS) equipment
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.55 - Diagnostická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 80601-2-712018
IEC 80601-2-71:2015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505938ČSN EN IEC 80601-2-71 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 80601-2-71 Tato mezinárodní norma platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (nirs). Tyto přístroje mohou být určeny k použití samostatně nebo jako část me systému za účelem vytváření výstupu přístrojů pro funkční nirs pro doplňkovou diagnostiku. Používají se v klinické praxi pro diagnostiku v psychiatrii, neurochirurgii nebo pediatrii. Přístroje pomáhají získávat fyziologicky užitečné informace v lidském těle pomocí neinvazivní metody a mají i jiné medicínské využití, např. monitorování metabolismu kyslíku ve svalech nebo měření mozkové aktivity v reálném čase.