Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62386-221
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360540
Katalogové èíslo 506502
Název dokumentu Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20)
Anglický název Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand Response (device type 20)
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.50 - Osvětlovací systémy
29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62386-2212018
IEC 62386-2212018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62386-221 Tato část IEC 62386 specifikuje metodologii řízení spotřeby elektrické energie, která se zaměřuje na snížení špičkových elektrických zátěží, čímž se omezí požadavky na hledání tvorby nových zdrojů energetických kapacit. Osvětlovací soustava snížením zátěže reaguje na požadavky napájecí sítě. Tento dokument platí pro ovládací zařízení podporující funkčnost řízení spotřeby elektrické energie.