Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360515
Katalogové èíslo 506499
Název dokumentu Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení
Anglický název Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62442-32018
IEC 62442-32018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96440ČSN EN 62442-3 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 Tato část souboru IEC 62442 definuje metodu měření energetických ztrát magnetických transformátorů a také energetických ztrát celkového příkonu a ztrát v pohotovostním režimu elektronického měniče pro halogenové žárovky a LED světelný zdroj (zdroje). Předpokládá se, že ovládací zařízení je konstruováno na stejnosměrné napájení až do 1 000 V a/nebo střídavé napájení do 1 000 V při 50 Hz nebo 60 Hz. Rovněž je definována metoda výpočtu účinnosti uvedeného ovládacího zařízení pro halogenové žárovky a LED světelný zdroj (zdroje). Tato mezinárodní norma platí pro obvody složené výhradně z ovládacího zařízení a světelného zdroje (zdrojů) (LED světelných zdrojů).