Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10848-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730513
Katalogové číslo 506483
Název dokumentu Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
Anglický název Acoustics - Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms - Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence
Datum vydání 1.2.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2019
Věstník vydání (měs/rok) 2/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 10848-22017
ISO 10848-22017
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
504367ČSN EN ISO 10848-2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 10848-2 ISO 10848 (všechny části) předepisuje měřicí metody pro stanovení bočního přenosu jedním nebo několika stavebními prvky. Tento dokument se vztahuje pouze na laboratorní měření. Změřené veličiny mohou být použity pro porovnání různých výrobků nebo k vyjadřování požadavků nebo jako vstupní údaje pro predikční metody, jako jsou ISO 12354-1 a ISO 12354-2. Nicméně, změřené veličiny Dn,f, Ln,f a Lne0,f reprezentují pouze vlastnost s rozměry zkušebních prvků popsanými v tomto dokumentu. Tento dokument se odkazuje na ISO 10848-1:2017, 4.5, jakožto podpůrná část rámcového dokumentu. Týká se prvků typu B definovaných v ISO 10848-1, jako jsou zavěšené podhledy, dvojité podlahy, lehké nepřerušované fasády nebo plovoucí podlahy. K přenosu z jedné místnosti do druhé může docházet současně přes zkušební prvek a vzduchovou mezeru (pokud existuje). Měření prováděná podle tohoto dokumentu určují celkový přenos a neumožňují tyto dva druhy přenosu oddělit.