Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10468
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643146
Katalogové èíslo 506462
Název dokumentu Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha
Anglický název Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the ring creep properties under wet or dry conditions
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 104682018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95292ČSN ISO 10468+Amd. 1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10468 Tento dokument specifikuje metody pro stanovení krípových vlastností pro sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) Vlastnosti zahrnují krípový faktor a dlouhodobou specifickou krípovou tuhost. Zkoušení se provádí za mokra (celkové ponoření ve vodě) nebo za sucha. Zkoušení za sucha se typicky používá pro hodnocení a kontrolu konzistence surovin. Zkoušení krípu za mokra je typické pro stanovení dlouhodobých krípových vlastností při simulovaných podmínkách použití.