Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10471
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643171
Katalogové èíslo 506461
Název dokumentu Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka
Anglický název Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the long-term ultimate bending strain and the long-term ultimate relative ring deflection under wet conditions
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 104712018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91235ČSN ISO 10471+Amd. 1 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 10471 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení dlouhodobé limitní poměrné ohybové deformace extrapolací a výpočet relativní dlouhodobé limitní kruhové deformace trubek z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) za vlhka. Uvádí se dvě metody zatěžování, jedna používá zatěžování pomocí desek, druhá pomocí profilů.