Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 7573
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013125
Katalogové èíslo 506433
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Seznamy částí
Anglický název Technical product documentation - Parts lists
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 75732008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7573 Technická norma ČSN ISO 7573 stanovuje minimální požadavky na zhotovování seznamů částí, aby poskytly nezbytné informace, např. pro výrobu, nákup nebo údržbu částí. Tato mezinárodní norma zahrnuje jak ručně, tak počítačem zhotovené seznamy částí. Norma uvádí pokyny pro prezentaci informací o charakteristických vlastnostech pro normalizované materiály a typy komponentů.