Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 16016
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013116
Katalogové èíslo 506431
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
Anglický název Technical product documentation - Protection notices for restricting the use of documents and products
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 160162016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63966ČSN ISO 16016 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 16016 Technická norma ČSN ISO 16016 stanovuje ochranné nápisy, které slouží k předcházení zneužití dokumentů a produktů, jejichž užívání je vyhrazeno. Prostřednictvím jednotného textu upozorňují ochranné nápisy na existenci průmyslového vlastnického práva nebo autorského práva. Dále ochranné nápisy upozorňují na to, že držitel práv uplatňuje zákonnou ochranu v celém rozsahu a tím se omezuje užití dotčených dokumentů a produktů.