Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1096-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701030
Katalogové èíslo 506378
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Výrobková norma
Anglický název Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti 01.02.2020
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1096-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72488ČSN EN 1096-4 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509425ČSN EN 1096-4 2020
Anotace

ČSN EN 1096-4 This European Standard covers the assessment and evaluation of constancy of performance (AVCP) of coated glass for use in buildings.