Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14298
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 491110
Katalogové èíslo 506369
Název dokumentu Řezivo - Stanovení kvality sušení
Anglický název Sawn timber - Assessment of drying quality
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 142982017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73535ČSN EN 14298 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14298 This European Standard defines a method of assessment of drying quality. It applies to a lot of dried sawn timber (surfaced or not). It applies to both softwood and hardwood with a thickness not greater than 100 mm. The quality of drying is expressed in terms of moisture content: target, average of the lot and variation between the pieces of the lot. An option for specifying the degree of case-hardening is included. NOTE 1: Other features related to drying, e.g. check, shake, warp, stain, etc., are specified in documents for visual grading of sawn timber or in product specifications and are not covered by this document. NOTE 2: In the following the term "sawn timber" is used for all dried timber covered by this scope.