Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 304
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075304
Katalogové èíslo 506344
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Anglický název Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3042017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16168ČSN EN 304 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 304 This European Standard applies to the determination of the performances of heating boilers and combi boilers fired by liquid fuels. The requirements for the heating performances are laid down in EN 303-1:2017 and EN 303-2:2017. This test code includes the requirements and recommendations for carrying out and evaluating the procedure for testing boilers and also the details of the technical conditions under which the tests will be carried out.