Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13567-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013104
Katalogové èíslo 506333
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
Anglický název Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles
Datum vydání 01.03.2019
Datum ukonèení platnosti 01.05.2022
Datum úèinnosti 01.04.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.10 - Navrhování pomocí počítače (CAD)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 13567-12017
ISO 13567-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66176ČSN EN ISO 13567-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514681ČSN EN ISO 13567-1 2022
Anotace

ČSN EN ISO 13567-1 This document establishes the general principles of layer structuring within CAD files. Layers are used to control visibility and to manage and communicate CAD file data. Layer names are used to represent this structure. The principles are applicable to all parties involved in preparing and using technical documentation on computer systems. Although these principles are primarily for users, CAD system developers are expected to provide software tools capable of implementing and supporting this document. An important use is also to structure data in component libraries produced by third parties.