Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12999+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270540
Katalogové èíslo 506316
Název dokumentu Jeřáby - Nakládací jeřáby
Anglický název Cranes - Loader cranes
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti 01.05.2021
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12999:2011+A22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505154ČSN EN 12999+A2 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511743ČSN EN 12999 2021
Anotace

ČSN EN 12999+A2 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na návrh, výpočet, prohlídky a zkoušky hydraulicky poháněných nakládacích jeřábů a pro jejich montáž na vozidla nebo na stabilní základy. Tato evropská norma neplatí pro nakládací jeřáby na palubách lodí nebo na plovoucích konstrukcích a pro jeřáby s kloubovým systémem výložníku, které jsou vyprojektovány jako úplná integrální část speciálního zařízení jako jsou lesní vyvážecí soupravy. Nebezpečí, kterých se týká tato evropská norma, jsou uvedena v kapitole 4. Tato evropská norma nepojednává o nebezpečích, která souvisejí se zdviháním osob. Tato evropská norma neplatí pro nakládací jeřáby vyrobené před datem jejího zveřejnění jako EN. Upravená ustanovení o výpočtu napětí nejsou povinná pro jeřáby navržené před datem platnosti EN 12999:2011+A2:2018 POZNÁMKA - Používání jeřábů pro zdvihání osob může být předmětem specifických národních předpisů.