Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14511-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 143010
Katalogové číslo 506304
Název dokumentu Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice
Anglický název Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukončení platnosti 01.03.2023
Datum účinnosti 01.02.2019
Věstník vydání (měs/rok) 1/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.27 - Technika energie a přenosu tepla (názvosloví)
01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
27.080 - Tepelná čerpadla
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 14511-12018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
505150ČSN EN 14511-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
516211ČSN EN 14511-1 2023
Anotace

ČSN EN 14511-1 Tato evropská norma specifikuje termíny a definice pro hodnocení a výkonnost klimatizátorů vzduchu, jednotek pro chlazení kapalin a tepelných čerpadel s elektricky poháněnými kompresory, využívajících vzduch, vodu nebo solanku jako teplonosné médium, když jsou používány pro ohřívání a/nebo chlazení prostoru. Norma také specifikuje termíny a definice hodnocení a výkonnost procesních chladičů. Tato evropská norma neplatí pro tepelná čerpadla pro teplou užitkovou vodu, ačkoli určité definice pro ně mohou být aplikovány. Tato evropská norma platí: - pro průmyslově vyráběné jednotky, na které mohou být napojeny vzduchovody, - pro průmyslově vyráběné jednotky pro chlazení kapalin se zabudovanými kondenzátory nebo pro použití s odděleně umístěnými kondenzátory, - pro průmyslově vyráběné jednotky buď se stálým výkonem, nebo s výkonem měnitelným jakýmikoli prostředky, - pro klimatizátory typu vzduch-vzduch, které mohou také odpařovat kondenzát na straně kondenzátoru. Tato norma zahrnuje kompaktní jednotky, jednoduché dělené (single split) a vícenásobné dělené (multisplit) systémy, jakož i jednokanálové a dvoukanálové jednotky. V případě jednotek sestávajících z několika částí platí tato evropská norma pouze pro ty, které jsou navrženy a dodávány jako kompaktní jednotka, s výjimkou jednotek pro chlazení kapalin s odděleně umístěným kondenzátorem. Tato evropská norma je v první řadě určena pro jednotky pro chlazení vody a solanky, ale může být po dohodě použita i pro jinou kapalinu. U jednotek, které mají kondenzátor chlazený vzduchem s odpařováním externí přídavné vody, měla by být jejich výkonnost v chladicím režimu určována podle EN 15218. Pro jednotky, které mohou pracovat také v topném režimu, platí pro stanovování výkonnosti v topném režimu řada EN 14511. POZNÁMKA 1 - O zkoušení jednotek s částečným zatížením pojednává EN 14825. POZNÁMKA 2 - Všechny značky uvedené v tomto textu jsou použity bez ohledu na jazyk.