Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12831-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 060206
Katalogové číslo 506293
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Anglický název Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.01.2019
Věstník vydání (měs/rok) 12/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
91.140.65 - Zařízení pro ohřev vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12831-32017
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
503503ČSN EN 12831-3 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12831-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12831-3:2017 a nahrazuje normu EN 15316-3-1:2007. Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetické náročnosti budov. Tato norma popisuje metodu pro výpočet výkonu a objemu zásobníku požadovaného pro dimenzování soustav pro přípravu teplé vody (DHW). Rozsah použitelnosti je od přímotopných průtokových ohřívačů vody (bez akumulačního objemu a s poměrně vysokým topným výkonem) až po větší zásobníkové soustavy s poměrně malým topným výkonem a s velkými akumulačními objemy. Tato norma je použitelná pro soustavy se zásobníkem, který je charakteristický minimální zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky se stratifikací nebo zásobníky s vnějšími výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "stratifikované zásobníkové soustavy" a dále pro zásobníkové ohřívače vody a akumulační zásobníky teplé vody s výraznou zónou s promícháváním vody (jako jsou zásobníky teplé vody s vnitřními výměníky tepla), takové soustavy jsou v této normě označovány jako "promíchané zásobníkové soustavy" a dále pro různé účely jejich použití. Předmětem této normy je rovněž normalizovat metody pro stanovení potřeby energie pro přípravu teplé vody. Tato norma pokrývá potřeby teplé vody v budovách. Výpočet potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody platí pro obytné budovy a pro budovy, které nejsou určeny pro bydlení, nebo pro zónu budovy.