Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3098-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013115
Katalogové èíslo 506275
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Anglický název Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.01 - Technické výkresy obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 3098-12015
ISO 3098-12015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97923ČSN EN ISO 3098-1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 3098-1 Tato část normy ISO 3098 stanovuje v souladu s dalšími částmi této mezinárodní normy obecné požadavky na písmo užívané v technické dokumentaci produktu (zejména v technických výkresech). Norma zahrnuje základní ustanovení a pravidla pro následující způsoby popisu: a) od ruky (případně s použitím podložené mřížky); b) šablonou a psacími potřebami; c) suchými obtisky; d) počítačem řízenými popisovači a kreslicími zařízeními.