Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 128-43
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013114
Katalogové èíslo 506269
Název dokumentu Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
Anglický název Technical product documentation (TPD) - General principles of presentation - Part 43: Projection methods in building drawings
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 128-432015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 128-43 Tato část ISO 128 stanovuje dvě metody promítání, přímé pravoúhlé promítání a zrcadlové pravoúhlé promítání, které se užívají na výkresech ve stavitelství. Je uveden způsob vyznačení pozice pro promítání pomocí grafických značek (šipek).