Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357605
Katalogové èíslo 506244
Název dokumentu Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
Anglický název Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62561-72018
IEC 62561-72018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91628ČSN EN 62561-7 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Tato část IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky na směsi zlepšující uzemnění snížením rezistivity zemnícího systému