Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357605
Katalogové èíslo 506242
Název dokumentu Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)
Anglický název Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62561-62018
EN IEC 62561-6/AC2018
IEC 62561-62018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90847ČSN EN 62561-6 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky pro zařízení určená k počítání impulzů bleskových proudů založených na průchodu proudu vodičem (svodem). Tyto vodiče smí být součástí instalace systému ochrany před bleskem (LPS) nebo smí být připojeny do instalace s SPD nebo k ostatním vodičům, které nejsou určeny k vedení významné části bleskového proudu. LSC smí být také vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a přitom by měly být zohledněny zvláštní požadavky na instalaci pro jednotlivé součásti, které odpovídají těmto podmínkám.