Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 506230
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
Anglický název Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60079-02018
IEC 60079-02017
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
510459ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 2018Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92428ČSN EN 60079-0 ed. 4 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Tato norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování Ex zařízení a Ex součástí, určených pro použití ve výbušných atmosférách. Normální atmosférické podmínky (ve vztahu k vlastnostem atmosféry týkajících se výbušnosti), za kterých se může předpokládat, že zařízení mohou být provozována jsou: - teplota -20 °C až +60 °C; - tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar); a - vzduch s normálním obsahem kyslíku 21 %. Tato norma a další normy doplňující tuto normu uvádí dodatečné požadavky na zkoušky pro Ex zařízení, která pracují mimo normální rozsah teplot, mohou však být vyžadovány další úvahy a dodatečné zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah atmosférického tlaku a normální obsah kyslíku. Tyto dodatečné zkoušky mohou být zvlášť důležité především s ohledem na typy ochrany, které závisí na zhášení plamene, jako je to u "pevného závěru d" (IEC 60079-1) nebo na omezení energie, jako je to u "jiskrové bezpečnosti i" (IEC 60079-11).