Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12080
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 280530
Katalogové èíslo 506226
Název dokumentu Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska
Anglický název Railway applications - Axleboxes - Rolling bearings
Datum vydání 01.11.2018
Datum ukonèení platnosti 01.04.2023
Datum úèinnosti 01.12.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 21.100.20 - Valivá ložiska
45.040 - Materiály a součásti pro železniční techniku
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 120802017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503856ČSN EN 12080 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516766ČSN EN 12080+A1 2023
Anotace

ČSN EN 12080 Tato evropská norma specifikuje parametry kvality nápravových ložisek nesoucích náklad vozidla, požadované pro spolehlivý provoz vlaků na evropských sítích. Zahrnuje hutní a materiálové vlastnsoti, a rovněž geometrické a rozměrové charakteristiky. Také definuje metody managementu kvality a podmínky pro schvalování výrobků.