Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14118
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833220
Katalogové èíslo 506210
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění
Anglický název Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 141182018
ISO 141182017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504980ČSN EN ISO 14118 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14118 Tento dokument specifikuje požadavky pro konstrukci prostředků zaměřených na zamezení neočekávanému spuštění stroje (viz 3.2) a tím umožnit bezpečné zásahy člověka v nebezpečných prostorech (viz příloha A). Tento dokument se vztahuje na neočekávané spuštění od všech druhů zdrojů energií, tj.: - přívodem energie, např. elektrické, hydraulické, pneumatické; - nahromaděné energie, např. gravitací, stlačenými pružinami; - vnějšími vlivy, např. větrem. Tento dokument neurčuje úrovně vlastností ani úrovně integrity bezpečnosti pro bezpečnostní části ovládacích systémů. I když jsou k dispozici prostředky k zamezení neočekávanému spuštění, tento dokument neurčuje prostředky pro zamezení neočekávanému spuštění stroje pro konkrétní stroje. POZNÁMKA: Norma typu C může stanovit požadované prostředky pro zamezení úrazu způsobeného neočekávaným spuštěním. V opačném případě musí být požadavky na konkrétní stroj určeny posouzením rizika mimo rozsah předmětu normy tohoto dokumentu.