Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62386-216
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360540
Katalogové èíslo 506209
Název dokumentu Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15)
Anglický název Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15)
Datum vydání 01.11.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.50 - Osvětlovací systémy
35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62386-2162018
IEC 62386-2162018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62386-216 Tato část souboru IEC 62386 specifikuje sběrnicový systém pro řízení digitálních signálů elektronického osvětlovacího zařízení, který je v souladu s požadavky IEC 61347 (všechny části) a zařízení je doplněno o stejnosměrné napájení. Tento dokument platí pouze spolu s IEC 62386-102:2014 a IEC 62386-102:2014/ ZMĚNA 1: - ovládací zařízení, které je doplněno o informaci o zátěži. Požadavky na zkoušení jednotlivých výrobků během výroby nejsou zahrnuty.