Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 75 6402
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 756402
Katalogové číslo 50620
Název dokumentu Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Anglický název Sewage Treatment Plants to 500 of population equivalents
Datum vydání 1.2.1998
Datum ukončení platnosti 1.10.2017
Datum účinnosti 1.3.1998
Věstník vydání (měs/rok) 2/98
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
31260ČSN 75 6402 1991
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
503158ČSN 75 6402 2017
Anotace

ČSN 75 6402 Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz malých mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (dále jen čistíren) z jednotlivých objektů nebo jejich skupin, malých sídlišť nebo částí sídelních celků, kde vznikají odpadní vody charakteru městských odpadních vod nebo odpadní vody obdobného charakteru a kde velikost zdroje znečištění vyjádřeného biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5) je menší než 30 kg za den (méně než 500 ekvivalentních obyvatel - EO). Norma neplatí pro navrhování čistíren s výrazně odlišnými koncentracemi hlavních ukazatelů znečištění (viz 4.2) a pro čerpací stanice odpadních vod.