Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 115-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274802
Katalogové èíslo 506197
Název dokumentu Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž
Anglický název Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
Datum vydání 01.12.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 115-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503857ČSN EN 115-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 115-1 Tato evropská norma platí pro nové pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (s paletami nebo pásy) uvedené v kapitole 3. Tato evropská norma pojednává o všech závažných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech u pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, když se používají tak, jak bylo zamýšleno a za podmínek možnosti zneužití, které lze rozumně předvídat výrobcem (viz kapitola 4). Tuto evropskou normu nelze uplatňovat na pohyblivé schody a pohyblivé chodníky, které byly vyrobeny před datem její publikace. Doporučuje se však, aby existující zařízení byla upravena podle této normy.