Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 50271 ed. 3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 378380
Katalogové číslo 506174
Název dokumentu Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie
Anglický název Electrical apparatus for detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Datum vydání 1.11.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.12.2018
Věstník vydání (měs/rok) 11/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 502712018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
87837ČSN EN 50271 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50271 ed. 3 Tato evropská norma stanoví minimální požadavky a zkoušky na elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynu, toxických plynů nebo kyslíku, které používá software a/nebo digitální technologie. Tato evropská norma platí pro stabilní, přemístitelná a přenosná zařízení, určená pro použití v domácnostech a rovněž v komerčních a průmyslových aplikacích a jejich softwarem ovládaných bezpečnostních příslušenství. Tato evropská norma neplatí pro vnější vzorkovací systémy, které nejsou příslušenstvím nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zařízení použité pouze pro účely řízení procesu. Tato evropská norma doplňuje požadavky evropských norem pro detekci a měření hořlavých plynů a par (například EN 60079-29-1, EN 60079-29-4, EN 50194-1, EN 50194-2), toxických plynů (například EN 45544 řada, EN 50291-1, EN 50291-2) nebo kyslíku (například EN 50104). POZNÁMKA 1: Tyto evropské normy jsou dále uváděny v této normě jako "metrologické normy". POZNÁMKA 2: Příklady uvedené výše ukazují stav normalizace na zařízení pro detekci plynů v době publikace této normy. Mohou existovat jiné metrologické normy, pro které je tato norma rovněž použitelná. Tato norma je výrobkovou normou, která je založena na řadě EN 61508. Pokrývá část fáze 10 "realizace" celého bezpečnostního životního cyklu, definovaného v EN 61508-1. Dodatečné požadavky jsou stanoveny, pokud se vyžaduje shoda s úrovní bezpečnostní integrity 1 (SIL 1) podle EN 61508 pro pevná nebo přemístitelná zařízení pro provozní režim s nízkým vyžádáním. Ty mohou být rovněž použity pro přenosná zařízení, která jsou schopna provádět automatickou výkonnou činnost. Doporučuje se, aby tato norma byla použita pro bezpečnostní aplikace s požadavkem SIL 1 namísto EN 50402. Avšak technické požadavky EN 50271 a EN 50402 jsou pro SIL 1 stejné. POZNÁMKA 3: Pro zařízení použité pro bezpečnostní aplikace s požadavky na SIL vyššími než 1 je použitelná EN 50402.