Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 506153
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky
Anglický název Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti 01.05.2019
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-62018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66974ČSN EN 1279-6 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506967ČSN EN 1279-6 2019
Anotace

ČSN EN 1279-6 This document describes the routine factory production control, the periodic testing and inspection and test methods to verify that an insulating glass unit (IGU) conforms to the system description.