Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 506152
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů
Anglický název Glass in Building - Insulating Glass Units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seal components and inserts
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66772ČSN EN 1279-4 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508177ČSN EN 1279-4 2019
Anotace

ČSN EN 1279-4 This document specifies the requirements and describes the test methods for edge seal components and inserts. This includes the identification, the determination of physical attributes and the evaluation of characteristics for use in substitution rules in accordance with EN 1279-1:2018. For the purpose to demonstrate that edge seal components will allow the insulating glass unit to conform to the requirements given in EN 1279-1:2018, Clause 6, EN 1279-2:2018 and EN 1279-3:2018 also apply.