Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 506151
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu
Anglický název Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-32018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67975ČSN EN 1279-3 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508176ČSN EN 1279-3 2019
Anotace

ČSN EN 1279-3 This European Standard describes the test method for the determination of gas leakage rate and specifies the requirements for limit values for gas leakage rate and gas concentration for gas filled insulating glass units made a) in accordance with EN 1279-1:2018 and manufactured to EN 1279-6:2018, or b) for the purpose to demonstrate that components (e.g. edge seals or spacers) will allow the insulating glass unit to conform to the requirements given in EN 1279-1:2018, Clause 6.