Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 506148
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhradu, tolerance a vizuální kvalita
Anglický název Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, system description, rules for substitution, tolerances and visual quality
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti 01.06.2019
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71513ČSN EN 1279-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507474ČSN EN 1279-1 2019
Anotace

ČSN EN 1279-1 This document (all parts) covers the requirements for insulating glass units. The main intended uses of the insulating glass units are installations in windows, doors, curtain walling, bonded glazing for doors, windows and curtain walling, roofs and partitions. The achievement of the requirements of this standard indicates that insulating glass units fulfil the needs for intended use and ensures by means of the evaluation of conformity to this standard that, visual, energetic, acoustic, safety parameters do not change significantly over time. In cases where there is no protection against direct ultraviolet radiation or permanent shear load on the edge seal, as in bonded glazing for doors, windows and curtain walling systems, it is essential to follow additional European Technical Specifications (see EN 15434, EN 13022-1 and prEN 16759). Insulating glass units that are intended for artistic purposes (e.g. lead glass or fused glass) are excluded from the scope of this standard. Vacuum insulating glass is not covered by this standard (see ISO DIS 19916-1). Glass/plastics composites are under the scope as long as the surface of contact with sealants is a glass component. This European Standard gives definitions for insulating glass units and covers the rules for the system description, the optical and visual quality and the dimensional tolerances thereof and describes the substitution rules based on an existing system description.