Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-5+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 506132
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors
Datum vydání 01.02.2019
Datum ukonèení platnosti 01.08.2021
Datum úèinnosti 01.03.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-5:2017+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502137ČSN EN 54-5 ed. 2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512485ČSN EN 54-5+A1 2021
Anotace

ČSN EN 54-5+A1 This European Standard specifies the requirements, test methods and performance criteria for point heat detectors intended for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings (see EN 54-1:2011). This European Standard provides for the assessment of verification of constancy of performance (AVCP) of point heat detectors to this EN. For other types of heat detector, or for detectors intended for use in other environments, this standard should only be used for guidance. Heat detectors with special characteristics and developed for specific risks are not covered by this standard.