Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-21
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 506062
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings
Datum vydání 01.11.2018
Datum ukonèení platnosti 31.05.2024
Datum úèinnosti 01.12.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-212018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505156ČSN EN 81-21 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81-21 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní předpisy pro nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů trvale instalované v existujících budovách, kde za určitých okolností nemohou být splněny, vlivem různých omezení budovy, některé požadavky EN 81 20:2014. Tato evropská norma je určena pro řadu těchto omezení a uvádí požadavky pro alternativní řešení. Toto je třeba chápat a uplatnit ve spojení s evropskou normou EN 81 20:2014. Tato evropská norma platí: - buď pro konstrukci a montáž jednoho nebo více nových výtahů, včetně nové šachty a prostorů pro strojní zařízení, v existujících budovách, nebo - pro náhradu jednoho nebo více existujících výtahů novými výtahy v existujících šachtách nebo prostorech pro strojní zařízení. Tato evropská norma neplatí: - pro výměnu nebo úpravu některých částí již namontovaných výtahů; - pro další aplikace neuvedené v předmětu normy EN 81 20:2014.