Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 16719
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 274209
Katalogové číslo 506061
Název dokumentu Přepravní plošiny
Anglický název Transport platforms
Datum vydání 1.3.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2019
Věstník vydání (měs/rok) 3/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.220 - Stavební stroje a zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 167192018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
505152ČSN EN 16719 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16719 Dočasně instalované vedené a poháněné plošiny s pohonem hřebenem a pastorkem, které mají otavřenou plošinu a ovládače jízdy s trvalým stlačením ovládané školenými pracovníky na plošině. Používané pro dopravu pověřených cestujících a materiálu svisle (nebo po dráze se sklonem 15° od svislice) s omezenou rychlostí, s minimální bezpečnostní vzdáleností a obsluhující pevné úrovně budovy nebo konstrukce pro stavbu, včetně činností souvisejících s renovací a údržbou. Tato evropská norma se netýká: a) hydraulických pohonů dopravních plošin; b) lanových pohonů dopravních plošin; c) řetězových pohonů dopravních plošin; d) používání jako stožárové šplhací pracovní plošiny (viz EN 1495); e) používání jako nákladní stavební výtahy s přístupnými plošinami (viz EN 12158-1); f) používání jako stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi (viz EN 12159). Tato evropská norma uvádí v kapitole 4 nebezpečí, která vznikají při různých fázích životnosti takového zařízení a popisuje způsoby pro odstranení nebo snížení těchto nebezpečí, když se používají způsobem stanoveným výrobcem. Tato evropská norma nestanoví další požadavky na: a) provoz v náročných podmínkách (např. při extrémním pdnebí, silných magnetických polích); b) ochranu proti úderu blesku; c) provoz za zvláštních předpisů (např.možné výbušné prostředí); d) elekromagnetickou kompatibilitu (vyzařování, odolnost); e) manipulaci s nákladem, který by mohl způsobit nebezpečné situace (např. roztavený kov, kyseliny, zásady); f) radiační materiál, křehké náklady; g) používání spalovacích motorů; h) používání dálkového ovládání; i) nebezpečí vyskytující se při výrobě; j) nebezpečí vyskytující se jako výsledek pohybu; k) nebezpečí vyskytující se při stavbě přes veřejné cesty; l) zemětřesení; m) hluk. Tato evropská norma neplatí pro: a) nákladní stavební výtahy pro dopravu materiálu (viz EN 12158-1); b) stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi (viz 12159); c) výtahy (viz EN 81-3 a EN 81-20); d) nakloněná zdvihadla (viz EN 12158-2); e) nakloněné výtahy (viz EN 81-22); f) zdvihací stoly (viz EN 1570-1); g) pracovní plošiny šplhající po stožáru (viz EN 1495); h) pracovní klece zavěšené na zdvihacích zařízeních; i) pracovní plošiny nesené vozíky s vidlicemi; j) pracovní plošiny; k) lanovky; l) výtahy určené pro vojenské účely; m) důlní výtahy; n) divadelní zdvihadla; o) speciální výtahy. Tato evropská norma pojednává o zařízení dopravních plošin. Zahrnuje základní rám a ohrazení rámu s vyloučením navrhování betonových, skalních, dřevěných nebo jiných základů. Pojednává o vazbě na stožáry, ale bez navrhování kotevních šroubů k nosné konstrukci. Pojednává o šachetních brankách a jejich rámech, ale bez navrhování upevňovacích šroubů k nosné konstrukci.