Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-7 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 506046
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization
Datum vydání 01.11.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-72018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-7 ed. 2 (34 2710) This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings (see EN 54 1:2011). This European standard provides for the assessment of verification of constancy of performance (AVCP) of point smoke detectors to this EN. For other types of smoke detector, or smoke detectors working on different principles, this standard should only be used for guidance. Smoke detectors with special characteristics and developed for specific risks are not covered by this standard.