Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 8101
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738101
Katalogové èíslo 506030
Název dokumentu Lešení - Společná ustanovení
Anglický název Scaffoldings - Common regulations
Datum vydání 01.11.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.220 - Stavební stroje a zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72413ČSN 73 8101 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 8101 Norma obsahuje základní technické požadavky na lešení uplatňované v České republice a doplňuje tak evropskou normu ČSN EN 12811-1. Proti předchozí normě jsou upraveny všechny odkazy s ohledem na řadu nových souvisejících norem, tabulky 2 a 3 přepočítány v souladu s požadovanými postupy, tabulky 5 a 6 přepracovány pro lepší srozumitelnost. Jsou zavedeny i některé další změny, které vycházejí z praktických zkušeností při používání lešení v České republice. Norma je uvedena do souladu s požadavky aktuálně platných evropských norem pro dočasné stavební konstrukce.