Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1329-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643180
Katalogové èíslo 506025
Název dokumentu Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Anglický název Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti 01.08.2021
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1329-1:2014+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95944ČSN EN 1329-1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512863ČSN EN 1329-1 2021
Anotace

ČSN EN 1329-1+A1 Tato norma specifikuje požadavky na plnostěnné trubky, tvarovky a systém pro potrubní systémy z měkčeného plyvinylchloridu (PVC-U) určené pro odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov. Jde o trubky a tvarovky s hladkým koncem a s hrdlem pro elastomerní těsnicí kroužek. Specifikuje zkušební parametry a metody zkoušení. Uvádí rozsah jmenovitých rozměrů trubek a tvarovek a doporučení týkající se značení a barev.