Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14024
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010924
Katalogové èíslo 505994
Název dokumentu Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
Anglický název Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.020.50 - Environmentální značení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 140242018
ISO 140242018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58516ČSN ISO 14024 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14024 Tento dokument stanovuje zásady a postupy pro rozvíjení programů environmentálního značení typu I, včetně výběru kategorií produktů, environmentálních kritérií produktů a funkčních charakteristik produktů, a pro posuzování a prokazování shody. Tento dokument rovněž stanovuje certifikační postupy pro udělování příslušné značky.