Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TR 50600-99-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 505937
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-3: Guidance to the application of EN 50600 series
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 50600-99-32018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TR 50600-99-3 This document offers users additional information on the background of the requirements and recommendations in the EN 50600 series. In addition it constitutes a guideline for the correct application and interpretation of these standards.