Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TR 50600-99-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 505936
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti 01.02.2020
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
35.160 - Mikroprocesorové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 50600-99-22018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508524ČSN CLC/TR 50600-99-2 2020
Anotace

ČSN CLC/TR 50600-99-2 This document is a compilation of recommended practices for improving the environmental sustainability of both new and existing data centres. Environmental impacts consider not just those associated with electricity but also water usage and other pollutants. It is recognised that the practices included are not universally applicable to all scales and business models of data centres or be undertaken by all parties involved in data centre operation, ownership or use.