Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184006
Katalogové èíslo 505920
Název dokumentu Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky
Anglický název Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
Datum vydání 01.01.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.060 - Jazyky používané v informační technologii
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62714-12018
IEC 62714-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 This part of IEC 62714 specifies general requirements and the architecture of automation markup language (AML) for the modelling of engineering information, which is exchanged between engineering tools for industrial automation and control systems. Its provisions apply to the export/import applications of related tools. This part of IEC 62714 does not define details of the data exchange procedure or implementation requirements for the import/export tools.