Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354870
Katalogové èíslo 505897
Název dokumentu Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití
Anglický název Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
29.240.10 - Elektrické stanice. Svodiče přepětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60099-52018
IEC 60099-52018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94612ČSN EN 60099-5 ed. 2 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 Tato část souboru norem poskytuje informace, vodítka a doporučení pro volbu a použití svodičů přepětí v trojfázových soustavách se jmenovitým napětím nad 1 kV. Použije se na svodiče přepětí bez jiskřišť z oxidu kovu, jak jsou definovány v IEC 60099-4. Dále na svodiče přepětí obsahující strukturu s paralelními a sériovými mezerami se jmenovitým napětím 52 kV a méně, jak jsou definovány v IEC 60099-6, svodiče přepětí s vnější sériovou mezerou pro venkovní přenosová a distribuční vedení (EGLA), jak jsou definovány v IEC 60099-8.