Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15316-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060401
Katalogové èíslo 505870
Název dokumentu Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
Anglický název Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2: Space emission systems (heating and cooling), Module M3-5, M4-5
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15316-22017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503063ČSN EN 15316-2 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15316-2 Předmětem této evropské normy je normalizace požadovaných vstupů, výstupů a (struktury) odkazů metody výpočtu za účelem dosažení společné evropské metody výpočtu. Tato norma pokrývá výpočet energetické náročnosti soustav pro vytápění a částí vodních soustav pro sdílení chladu na chlazení prostorů.