Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13381-5
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730858
Katalogové číslo 505863
Název dokumentu Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky
Anglický název Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member
Datum vydání 1.10.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.2018
Věstník vydání (měs/rok) 10/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 13381-52014
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
96595ČSN EN 13381-5 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13381-5 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti systémy ochrany proti požáru konstrukčních spřažených ocelobetonových prvků nebo desek. Beton může být lehčený, obyčejný nebo těžký a může být třídy 20/25 (LC/C/HC) až 50/60 (LC/C/HC). Zkušební metoda a metoda vyhodnocení jsou navrženy k povolení přímé aplikace výsledků k pokrytí rozsahu tlouštěk aplikovaného požárně ochranného materiálu. Zkušební metoda je použitelná pro všechny požárně ochranné materiály užívané k ochraně spřažených ocelobetonových prvků nebo desek a zahrnuje materiály aplikované nástřikem, reaktivní nátěry, ochranné obkladové systémy a vícevrstvé nebo kompozitní požárně ochranné materiály s nebo bez spáry mezi požárně ochranným materiálem a spřaženými ocelobetonovými prvky nebo deskou. Tato evropská norma obsahuje postup požární zkoušky specifikující zkoušky, které mají být provedeny ke stanovení schopnosti systému ochrany proti požáru zůstat soudržné a připevněné ke spřaženému prvku a k poskytnutí údajů o teplotách ocelového plechu, v hloubce betonu (pro účely rozšířené aplikace) a na neohřívaném povrhu betonu, při vystavení normové teplotní křivce teplota/čas podle postupů uvedených v tomto dokumentu. Za zvláštních podmínek, uvedených v národních stavebních předpisech, se zde může vyskytnout požadavek, že je nutné ochranný materiál vystavit křivce pomalého zahřívání (doutnající požár). Tato zkouška a zvláštní podmínky jsou podrobně popsány v příloze A. Metodika požární zkoušky obsahuje ustanovení pro sběr a uvádění dat, která lze použít jako přímý vstup pro výpočet požární odolnosti spřažených ocelobetonových prvků v souladu s postupy uvedenými v EN 1994-1-2. Tato evropská norma také obsahuje vyhodnocení, které předepisuje, jak provést analýzu údajů ze zkoušky a udává pokyny pro postupy, kterými mají být prováděny interpolace. Omezení platnosti výsledků vyhodnocení vyplývající z požární zkoušky jsou stanoveny společně s povolenou přímou aplikací výsledků pro různé spřažené ocelobetonové konstrukce, druhy oceli a tloušťky, objemové hmotnosti betonu, pevnosti, tloušťky a výrobní postupy v rámci rozsahu tlouštěk zkoušeného aplikovaného systému ochrany proti požáru.