Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14041
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 917883
Katalogové èíslo 505860
Název dokumentu Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky
Anglický název Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor coverings - Essential characteristics
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.150 - Netextilní podlahové krytiny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 140412018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504992ČSN EN 14041 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14041 Tato evropská norma specifikuje základní charakteristiky pro následující typy podlahových krytin: - pružné podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených předložek; - textilní podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených (ochranných) předložek, běhounů a odměřených koberců; - laminátové podlahové krytiny; - modulární vícevrstvé podlahové krytiny. Tyto podlahové krytiny jsou určeny pro použití uvnitř budov. Norma stanoví zdravotní a bezpečnostní požadavky (obsah nebezpečných látek, reakce vůči ohni, odolnost proti uklouznutí, elektrické vlastnosti, emise nebezpečných látek do vnitřního ovzduší atd.). Specifikuje metody hodnocení pro stanovení vlastností základních charakteristik, způsoby vyjádření vlastností a systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP). Norma nezahrnuje instalaci nebo údržbu podlahových krytin.