Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038241
Katalogové èíslo 505814
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work
Datum vydání 01.09.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12944-72017
ISO 12944-72017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55185ČSN EN ISO 12944-7 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 12944-7 Norma se zabývá prováděním nátěrů a dozorem při jejich zhotovování na ocelových konstrukcích dílenským způsobem nebo ve venkovních podmínkách. Nevztahuje se na přípravu povrchu, který má být natírán, a dozor nad těmito pracemi, nanášení kovových povlaků, předběžné úpravy (např. fosfátování nebo chromátování) a způsoby nanášení nátěrů (např. máčením, nanášením práškových nátěrových hmot nebo kontinuálním lakováním). Uvádí požadavky na předpoklady pro zhotovování nátěrů, použité nátěrové hmoty, provádění nátěrů a dozor nad prováděním natěračských prací, kontrolní plochy a kontrolní vzorky.