Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 21930
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730923
Katalogové číslo 505810
Název dokumentu Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
Anglický název Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services
Datum vydání 1.10.2018
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.2018
Věstník vydání (měs/rok) 10/18
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 219302017
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
92983ČSN ISO 21930 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 12930 (73 0923) Stavební projektanti, výrobci stavebních výrobků, uživatelé budov, vlastníci budov a ostatní účastníci aktivní ve stavebním sektoru stále více vyžadují informace, které by jim umožnily činit rozhodnutí týkající se environmentálních dopadů budov a jiných staveb. Tyto požadavky jsou v současnosti řešeny pouze prostřednictvím různých národních iniciativ uplatňujících různé přístupy. Je nezbytné, aby byl způsob vyjadřování environmentálních prohlášení o produktu jednotný. To zahrnuje mít konzistentní způsob pro získávání prohlášení, založený na základních datech z inventarizace životního cyklu a dodatečných informacích nezaložených na posuzování životního cyklu (LCA). Uživatel očekává objektivní informace, u nichž se předpokládá, že budou konzistentní s nejlepší současnou praxí a chápáním dané problematiky po dobu životnosti této normy. Tato mezinárodní norma poskytuje principy a požadavky pro environmentální prohlášení typu III (EPD) o stavebních produktech a obsahuje specifikace a požadavky na EPD pro stavební produkty. Pokud tato mezinárodní norma obsahuje více specifické požadavky, doplňuje tak ISO 14025 pro EPD stavebních produktů. Tato mezinárodní norma poskytuje rámec a základní požadavky na pravidla produktové kategorie (PCR) definované v ISO 14025 pro environmentální prohlášení typu III pro stavební produkty. Environmentální prohlášení typu III pro stavební produkty, popsaná v této mezinárodní normě, jsou primárně určena pro použití při komunikaci mezi podniky, ale za určitých podmínek není vyloučeno jejich použití při komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem. Tato norma přejímá do soustavy ČSN normu ISO 21930:2017, která doplňuje řadu norem ISO 14000 a byla použita jako základ pro tvorbu EN 15804. Pro zpracování environmentálních prohlášení o produktu (EPD) v souladu s českými technickými normami se pro produktovou kategorii stavebních produktů použije ČSN EN 15804.