Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 83 8030
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 838030
Katalogové èíslo 505809
Název dokumentu Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek
Anglický název Waste landfilling - Basic conditions for design and construction of landfills
Datum vydání 01.10.2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.030.01 - Odpady obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64390ČSN 83 8030 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 83 8030 Tato norma stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu povrchových skládek odpadů. Pro odkaliště platí ČSN 75 3310.